BBC Vitenskapens guide til Jordens Framtid - 6 Aug 2018

Table of content - BBC Vitenskapens guide til Jordens Framtid (6 Aug 2018)

JORDENS FRAMTID
LØSNINGENE PÅ ...
SLIK SKAL VI RENSE HAVET FOR PLAST
Framtidens teknologi Baerekraftig forbruk
Aksjon jordens framtid
Kan vi brødfø den stadig større befolkningen?
Hils på Stephen Long, mannen som prøver å starte en grønnere grønn revolusjon
Fiks klimaet, start en krig – problemet med å reparere atmosfaeren
Jakten på et bedre alternativ til plast
De gigantiske, helsprø planene for å redde klimaet
Pandaer: ingen sans for selvbeskyttelse
Hva er den beste dietten sett fra planetens synspunkt?
Desarmering av befolkningsbomben
Plantehviskeren
5 megaideer for å fikse klimaet
Hvordan skal vi løse plastproblemet?
Slik sørger vi for at det er vann i kranen
8 metoder for å bekjempe oversvømmelser
Den nye urtesankeren
Et friskt pust
De ukjente økoheltene
Slik unngår vi masseutryddelse
7 måter arter har utviklet seg på for å overleve
Korallenes redningsmann
Den grønne muren
Det er masse fisk i havet
Nye verktøy for å redde planeten
Kommer geoteknikk til å starte en klimakrig?
Skyjegeren
Burde vi la pandaene dø ut?
Les om måtene dyrelivet tilpasser seg menneskene på
Slik skal vi sikre at at havet er fullt av fisk også for kommede generasjoner
Luftforurensning: den usynlige trusselen
Hvordan holde seg over vannet som stiger
Ren samvittighet med renere eksos
Sikring av fremtiden for jordens planter og dyr
Derfor må vi beskytte myrer, gressletter og ørkener
Ditt neste måltid trenger ikke å bli jordens siste
MENNESKELIG PÅVIRKNING
Matproduksjon
Overbefolkning
Oversvømmelser
Vannmangel
Superinsekter
Ørkenspredning
Overfiske
Sult
SLIK KAN VI DESARMERE BEFOLKNINGSBOMBEN
HVA BØR VI SPISE FOR Å BEVARE PLANETEN?
5 ting man bør spise MER av ...
5 ting man bør spise MINDRE av ...
SLIK SIKRER VI DRIKKE
FAKTA
FAKTA
SMARTE MÅTER Å SAMLE OG LAGRE VANN PÅ
VANNET
FAKTA
FAKTA
AT DET ER NOK FISK I HAVET
HAVENES TILSTAND
192 829
DE STØRSTE TAPERNE
PLANTEHVISKEREN
INTERVJU
SLIK FUNGERER DET
SATELLITTDATA
ZYGO-BILLE
CRISPR/CAS9
DEN GRØNNE MUREN
DEN GRØNNE MUREN
8 METODER FOR Å BEKJEMPE FLOM
VANNSIKRING
DRONER
BYTTE UT VEIENE
FJERNING AV REGN
TAKTISK RETRETT
STORE MURER
FLYTENDE HJEM
GÅRDSDRIFT PÅ VANN
DEN NYE URTESANKEREN
INTERVJU
SLIK FUNGERER DET
TIL VERDENS ENDE
MAUR SOM DYRKER SOPP
MALLESLIM
MILJØSKADER
Global oppvarming
Energibehovet vårt
Landskapsdestruksjon
Havplasten
Luftforurensning
Klimaendring
SLIK SKAL VI LØSE PLASTPROBLEMET
KYLLINGFJAER
KARBONDIOKSID OG SUKKER
AGAR
SPISELIG EMBALLASJE
SOPP
HVA ER ALTERNATIVET?
HVOR BLIR DET AV PLASTEN?
UNNGÅ BRUK AV PLAST TIL ENGANGSBRUK
SLUTT MED TYGGEGUMMI
RYDD PÅ STRANDEN
UNNGÅ MIKROPLAST
GJENVINN!
NYE VERKTØY SOM KAN REDDE PLANETEN
Brenselcellebiler
TRANSPORT
KRAFT
Fornybar energi
Elbiler
Kjernekraft
Hjemmeløsninger
Kjernekraft
Kogenerasjon/fjernvarme
5 STORE IDEER SOM KAN FIKSE KLIMAET
SOLKRAFTVERK TIL HAVS
REGNKONTROLL
VINDFARMER HØYT TIL VAERS
GJØDSLING AV HAVET
REFLEKSJON AV SOLLYS
KLIMA-KRIG?
KLIMA-KRIG?
ET ALTERNATIVT SYN
SKYJEGEREN
INTERVJU
SLIK FUNGERER DET
ROMREFLEKTORER
JERN I HAVET
SUPERLADING AV STRATOSFAEREN
ET FRISKT PUST
SETT NED FARTEN
SJEKK FORURENSNINGSMELDINGER
PLANLEGG RUTEN
SLIK BESKYTTER DU DEG MOT LUFTFORURENSNING
DE UKJENTE ØKOHELTENE
GRESSLETTER
VÅTMARKER
VÅTMARKER
ØRKENER
ØRKENER
UTRYDDELSE
Artenes overlevelse – 7 måter arter har utviklet seg på for å overleve
Utryddelse – slik unngår vi masseutryddelse
Korallutarming – korallenes redningsmann
Bevaring – burde vi bare la pandaene dø ut?
SLIK UNNGÅR VI MASSEUTRYDDELSE
SVALBARD GLOBALE FRØHVELV
DET GLOBALE FRØBANKNETTVERKET
BIER
KORALL
FLAGGERMUS
PLANKTON
SOPP
7 MÅTER ARTER HAR UTVIKLET SEG PÅ FOR Å OVERLEVE
KORTERE VINGER
TIDLIG UTE
VEGGISER PÅ ØYA
DØDELIG DRAGE
TØFFE SMÅKRYP
KRYMPENDE TENNER
MINIMUNNER
KORALLENES REDNINGSMANN
INTERVJU
SLIK FUNGERER DET
GENBIBLIOTEKER
GENETISK MODIFIKASJON
DEN FROSNE DYREHAGEN
BURDE VI BARE LA PANDAENE DØ UT?
BARACK OBAMA
BILL GATES
JAMES LOVELOCK

World newspapers online

at PressDisplay Newspapers from Norway
Newspapers in Norwegian