Stephen Hawking - Et sinn uten grenser - 9 Jul 2018

Table of content - Stephen Hawking - Et sinn uten grenser (9 Jul 2018)

VERDENS STØRSTE FORSKER?
Verken sykdommen eller universet kunne kue ham
Boka om tidens historikk
Milepæler i professor Hawkings liv
Stephen på lerretet
Menneskehetens framtid
Hawkings livshistorie
Singulariteter
Er Hawking den største av de store?
Hawkings siste forutsigelse
Hawkings stemme berges
Det Hawking har lært oss
Boka han ble berømt av v
Hawking med egne ord
Grenseløst univers
Livet med ALS
Svarte hull
Hva er svarte hull ?
Hawking, Hertog og multiverset
ALS – penger til jakten på en kur
Basketak med singularitetenes problemer
Big Bang og veien utenom det umulige spørsmålet
Hawkings plass blant de store
Kolonisering av andre kloder: en beredskapsplan
MER ENN BARE FORSKER
DEL EN LIV HAWKINGS
DEL EN LIV HAWKINGS
HAWKINGS LIVSHISTORIE
HAWKINGS LIVSHISTORIE
HAWKING PÅ LERRETET
BOKA OM TIDENS HISTORIKK
BOKA OM TIDENS HISTORIKK
BERGINGEN AV HAWKINGS STEMME
BERGINGEN AV HAWKINGS STEMME
GRENSESNITT MELLOM HJERNE OG PC
LIVET MED ALS HVORDAN HAWKING OVERVANT DIAGNOSEN
Del to HAWKINGS ARBEID
Del to HAWKINGS ARBEID
SINGULARITETER
SINGULARITETER
SVARTE HULL
SVARTE HULL
NÅLA I HØYSTAKKEN
DET GRENSELØSE UNIVERSET
DET GRENSELØSE UNIVERSET
EN T ING TIL…
EN T ING TIL…
Del tre HAWKING ARVEN ETTER
Del tre HAWKING ARVEN ETTER
HAWKING OG MENNESKEHETENS FRAMTID
HAWKING OG MENNESKEHETENS FRAMTID
FARENE MED KUNSTIG INTELLIGENS
BREAKTHROUGH INITIATIVES
ER HAWKING DEN STØRSTE AV DE STORE?
ER HAWKING DEN STØRSTE AV DE STORE?
MARY SOMERVILLE 1780-1872
ISAAC NEWTON 1643-1727
MICHAEL FARADAY 1791-1867
CHARLES DARWIN 1809-1882
WILLIAM THOMSON (LORD KELVIN) 1824-1907
ADA LOVELACE 1815–1852
JAMES CLERK MAXWELL 1831-1879
JAMES JEANS 1877-1946
DET STEPHEN HAWKING HAR LÆRT OSS
DET STEPHEN HAWKING HAR LÆRT OSS
STEPHEN HAWKING MED EGNE ORD

World newspapers online

at PressDisplay Newspapers from Norway
Newspapers in Norwegian